Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

robxcoxchcesz

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje.
— Olga Tokarczuk, "Prowadź swój pług przez kości umarłych"
Reposted fromlynxlynx lynxlynx viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
Reposted frompassionative passionative viaeazyi eazyi
4818 5352 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viahavingdreams havingdreams
robxcoxchcesz
2041 5fd5 390
Reposted frommisza misza viahavingdreams havingdreams
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
1435 1f83 390
Reposted fromroxanne roxanne viahavingdreams havingdreams
2840 610d 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahavingdreams havingdreams
robxcoxchcesz
1089 976f 390
tripy
Reposted fromdelima delima viahavingdreams havingdreams
robxcoxchcesz
2044 295d 390
robxcoxchcesz
6149 9714 390
Reposted fromtoadboy toadboy viahavingdreams havingdreams
robxcoxchcesz
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
robxcoxchcesz
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
2310 c9d1 390
Reposted frommental-cat mental-cat viabeliveinme beliveinme

July 02 2015

robxcoxchcesz
6675 8edc 390
The Dark Spiritual Art of Heather McLean
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
5231 dd39 390
Reposted fromfoina foina viaflauschfisch flauschfisch
robxcoxchcesz
7577 db34 390
Reposted fromfoina foina viaflauschfisch flauschfisch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl