Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

robxcoxchcesz
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
robxcoxchcesz
1696 0624 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9356 f283 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
robxcoxchcesz
4829 5de6 390
Reposted fromPoranny Poranny viausagiaddict usagiaddict
robxcoxchcesz
4603 57a0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viausagiaddict usagiaddict
robxcoxchcesz
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaeazyi eazyi
robxcoxchcesz
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
robxcoxchcesz
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viahavingdreams havingdreams
0409 92d2 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
0415 59f0 390
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
1692 15fd 390
robxcoxchcesz
1654 766a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
robxcoxchcesz
9485 7dfc 390
Reposted fromMountainGirl MountainGirl vianitael nitael
robxcoxchcesz
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viagittaara gittaara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl