Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

robxcoxchcesz
5752 7a4d 390
Reposted fromhormeza hormeza viacalaverite calaverite
robxcoxchcesz
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
robxcoxchcesz
7856 fba9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLuukka Luukka
robxcoxchcesz
2600 814a 390
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
robxcoxchcesz
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viairmelin irmelin
robxcoxchcesz
4924 c871 390
Reposted frompaulitaa paulitaa viaszydera szydera
5476 d186 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaszydera szydera
robxcoxchcesz
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on. 
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromzoou zoou viaszydera szydera
robxcoxchcesz
0783 7748 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
robxcoxchcesz
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
robxcoxchcesz
8037 27ff 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
robxcoxchcesz
1087 e122 390
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
robxcoxchcesz
0365 8a76 390
robxcoxchcesz
4068 9c44 390
robxcoxchcesz
robxcoxchcesz
8599 fa4d 390
robxcoxchcesz

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
robxcoxchcesz
5024 65b7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
robxcoxchcesz
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl